Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τερατογονίας

  1. τερατογονία, στη γενική του ενικού