Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ταλαιπωρίας

  1. ταλαιπωρία, στη γενική του ενικού