Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τέκνου ουδέτερο

  1. τέκνο, στη γενική του ενικού