Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τάξεσι θηλυκό