Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τάκε αρσενικό

  1. τάκος, στην κλητική του ενικού