Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τάβλας

  1. τάβλα, στη γενική του ενικού