Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σύγκρισης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία