Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σχολίου

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία