Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συνώνυμου

  1. συνώνυμος, στη γενική του ενικού
  2. συνώνυμο, στη γενική του ενικού