Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

συνόλου ουδέτερο

  1. σύνολο, στη γενική του ενικού