Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

συντόμευσης θηλυκό

Άλλες μορφές επεξεργασία