Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συντόμευσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία