Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

συντροφιάς θηλυκό

  1. συντροφιά, στη γενική του ενικού