Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

συνουσίας

  1. συνουσία, στη γενική του ενικού