Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συνοικισμοί αρσενικό