Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συνοδοιπόρων αρσενικό ή θηλυκό