Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συνοδοιπόρους αρσενικό ή θηλυκό