Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συνοδοιπόρου αρσενικό ή θηλυκό