Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συνοδοιπόρε αρσενικό ή θηλυκό