Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συνιζήσεως θηλυκό