Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

συνάθροισης θηλυκό

Άλλες μορφές επεξεργασία