Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

συμπεριφοράς θηλυκό

  1. συμπεριφορά, στη γενική του ενικού