Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

συμβολαιογράφο αρσενικό ή θηλυκό