Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

στόχου αρσενικό

  1. στόχος, στη γενική του ενικού