Δείτε επίσης: στρατιών

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

στρατιῶν θηλυκό