Δείτε επίσης: στρατιά

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

στρατιᾷ θηλυκό