Δείτε επίσης: στρατιάς

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

στρατιᾶς θηλυκό