Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

στρατιάν θηλυκό