Ετυμολογία

επεξεργασία

→ δείτε τη λέξη  στερητικός και σύνδρομο

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

στερητικό σύνδρομο ουδέτερο