Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σπόγγε αρσενικό