Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σπουδαιότητας θηλυκό

  1. σπουδαιότητα, στη γενική του ενικού