Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σπονδείου αρσενικό