Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σουρουπώματος ουδέτερο