Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σοκολατόπαιδων ουδέτερο