Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σοκολατόπαιδου ουδέτερο