Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σοκολατόπαιδου ουδέτερο

  1. σοκολατόπαιδο, στη γενική του ενικού