Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκόπελοι αρσενικό