Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκούφο αρσενικό