Δείτε επίσης: Σκανδιναβού

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

σκανδιναβού αρσενικό