Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σημείου ουδέτερο

  1. σημείο, στη γενική του ενικού