Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σεξουαλικότητας θηλυκό

  1. σεξουαλικότητα, στη γενική του ενικού