Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σβόλοι αρσενικό