Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σατύρου αρσενικό

  1. σάτυρος, στη γενική του ενικού