Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σαρκοφάγο

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σαρκοφάγο θηλυκό