Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

σαρκοφάγο

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

σαρκοφάγο θηλυκό