Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

σαρκοφάγε

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

σαρκοφάγε θηλυκό