Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σαρκοφάγε

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

σαρκοφάγε θηλυκό