Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ρόδας

  1. ρόδα, στη γενική του ενικού