Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ρωσικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία