Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ραβδούχου αρσενικό

  1. ραβδούχος, στη γενική του ενικού