Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ρίγας

  1. ρίγα, στη γενική του ενικού