Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ράμπας θηλυκό

  1. ράμπα, στη γενική του ενικού