Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ράγας

  1. ράγα, στη γενική του ενικού