Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πυρίτιδας θηλυκό